Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

XUẤT KHẨU CÁCH MẠNG

                         Loạn đến nơi rồi còn lho6ng biết
                         Đê tiện và nham hiểm sô vanh
                         Đại nhẩy vọt trăm triệu dân chết
                         Tam Hiệp kia còn muốn dìm thêm

                         Oan nghiệt nối tiếp theo oan nghiệt
                         Loạn kỷ cương , nhân tính đểu hèn
                         Tàn độc nối tiếp theo tàn độc
                         Triệu vua quan hết gạo dân đen

                         A ha kìa : xuất khẩu cách mạng
                         Tổ cha mi , mi muốn dạy ai
                         Bài học thành công như thế hả
                         Học ngu ư ? - Cứ việc xin mời !

                                                          C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét