Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

HẸN

                                                  Hoài giai nhân hề !
                                                        bất năng vương
                                                          Hán Vũ Đế

                               Khất lần hẹn mãi vu vơ
                        Hẹn ai , ai hẹn , ngày giờ thoi đưa
                               Quê hương sương khói xa mờ
                        Người yêu một lối đôi bờ cách ngăn
                               Trắng mây khuất nẻo non ngàn
                        Cỏ cây vàng úa một phương xa vời
                               Nhạn bay cánh lạc mù khơi
                        Lan xinh cúc đẹp hẹn người viễn phương
                               Hỏi vua Vũ Đế canh trường
                        Nhớ về người đẹp sầu thương nao lòng

                                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét