NHỚ MẸ
 
               Thương nhớ vô cùng bóng dáng xa
               Ngàn năm mù mịt lệ phai nhoà
               Năm tàn tần tảo qua ngày chạp
               Xuân vẫn lạnh lùng tới tháng ba
               Xưa mẹ tâm từ luôn gương sáng
               Nay con bất hiếu vẫn la đà
               Xa quê lạc lối vời non nước 
               Lạnh giá lòng con tựa tuyết pha
 
                                               C.D.M.
 
          ( hoạ thơ trên mạng )