Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

TA VỀ CHĂM MẤY CHẬU CÒI

                                     Xí oắt còn đâu ! Đã hết rồi
                                     Rủ rê cho lắm cũng đành thôi
                                     Nhìn em phơi phới mà anh nhịn
                                     Chép miệng buông đi phí của giời
                                     Nhắm mắt chẳng nhìn người giựt giựt
                                     Ngoảnh đi biếng ngắm kẻ choi choi
                                     An nhiên tự tại mình ta biết
                                     Vườn cảnh về chăm mấy chậu còi

                                                                         C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét