Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

KHÓI MÂY TRĂNG

                           Ta lên Yên Tử vui cùng Bụt
                           Lá đa thay chiếu lót ta nằm
                           Lên ngọn Vân Sơn , buồn xả hết
                           Nghiêng đầu , tri kỷ một vầng trăng

                                                        C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét