Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

RU TA MỘT GIẤC MỘNG DU

                                                  nhân đọc bài Ru Em
                                                   của Cao Vỵ Khanh

                             Ru em ngọt sớt môi mềm
                      Gọi mù khơi dậy gối êm tình sầu
                             Ru em ngọt giọt mưa ngâu
                      Đắp chăn đơn lịm giấc mầu cỏ hoang  
                             Ru em giọt lệ lang thang
                      Qua cầu Ô Thước lội tràn sông Ngân
                             Ru em thơ đắng lăn tăn
                      Biển mộng du lọt mấy vần Ly Tao
                             Ru em ngồi tựa song đào
                      Để anh tát nước bên ao vô thường
                             Còn đây một niệm khúc buồn
                      Đủ ru mười kiếp người thương bên trời
                             Vịn thơ thiếp một giấc vơi
                      Còn nghe chếnh choáng một trời tương tư

                                                            C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét