Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

ÔNG EM

                                  Ông nội em gọi là già
                        Chân đi loạng quạng nhưng mà còn gân
                                  Mặt mày ông lắm vết nhăn
                        Bởi nghĩ những chuyện xa gần tào lao
                                  Văn chương thi phú gì đâu
                        Cà phê trà rượu vùi đầu ngâm nga
                                  Sao mà chẳng giống người ta
                        Khi em hỏi lắm ông đà lảng đi
                                  Các ngươi thì biết cái gì
                        Trẻ già lớn bé ngu si một bầy
                                  Thế rồi ông lại như ngây
                        Gãi tai , bứt tóc , nhổ râu , vuốt cằm
                                  Thương ông giọt lệ khôn ngăn

                                                             C.D.M.      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét