Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SUY TÔN CÁI ẤY

                               Nhiều ông hý lộng chuyện văn chương
                               Viết tục mà thanh ký Xuân Hương
                               Xả trét anh hùng khi ngày nắng
                               Thư nhàn quân tử lúc đêm sương
                               Rằng thanh rằng tục đều nghe thích
                               Bảo giỡn bảo đùa cũng dễ thương
                               Sảng khoái ngâm nga , ha ! tuyệt quá !
                               Suy tôn cái ấy mấy ai nhường

                                                                 C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét