Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

ĐÌNH BÊN SÔNG

                                                    dịch Giang Đình
                                                       của Đỗ Phủ

                           Đình bên sông ta ngồi hóng mát
                           Ngắm cánh đồng ta ngâm nga
                           Bỏ mặc sự đời như nước chảy
                           Mây bay nước chảy ráng chiều mơ
                           Tháng ngày lặng lẽ bỏ ta
                           Bỏ ta ! Ha Ha ! Ta bỏ mi
                           Quê hương còn chẳng đoái
                           Thân này buồn hay vui
                           Ném bài thơ đi rồi
                           Mình ta bên giòng nước suôi

                                                          C.D.M.                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét