Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

ĐỢI TIẾNG CHUÔNG

                          Năm trước ở gần khu nhà thờ
                          Tiếng chuông lảnh lót gợi nhười mơ
                          Thiên đường chắc hẳn xa xôi lắm
                          Bền lòng tin tưởng sợ gì xa

                          Ta chẳng cầu gì cũng thấy vui
                          Vui cùng hy vọng của bao người
                          Ở lành chắc hẳn xa điều dữ
                          Lên được Thiên Đường ắt thảnh thơi

                          Buồn chi thế cuộc hỡi ta ơi
                          Trăng khuyết lại tròn ấy lẽ đời
                          Ta thả hồn ta theo nhạc đạo
                          Cho lòng thoát tục tứ chơi vơi

                          Tứ thơ vụt hiện khắp không gian
                          Theo gió theo mây tỏa núi ngàn
                          Xin đấng Hoàng Thiên dòm chút xíu
                          Ấm lòng dân rét chốn lầm than

                                                         C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét