Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

CUỐI NĂM VỌNG BÁI

                             Trời cuối thu rồi ta hỡi ta
                             Lạnh lùng sương gió nhớ quê nhà
                             Thu qua mau lẹ trời man mác
                             Đông tới trầm lơi đất lạnh pha
                             Kẻ nhớ tổ tiên bên đất cũ
                             Người mong con cháu tận nơi xa
                             Thơ này ta gửi về quê mẹ
                             Thắp nén hương lòng lệ nhỏ sa

                                                            C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét