Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

NÓI LẮM PHÍ LỜI

                               Quan thị Trịnh Hòa quê Vân Nam
                               Lớn lên nào có biết đi thuyền
                               Triệu thằng Sô Vanh ngu như chó
                               Vẽ vời tô điểm chuyện huyên thiên

                               Chó Hán thời xưa đi xe dê
                               Nào biết phương Nam có những gì
                               Chúng cắt lá chuối quạt cho mát  (1)
                               Lá tre lợp nhà ôi bền ghê  (2)

                               Sừng trâu chúng tưởng là mềm nhũn (3)
                               Cá sấu chúng tưởng là giao long  
                               Ngu nhất trên đời là thằng chệt
                               Cả đời toàn nghĩ chuyện viển vông

                               Hạt ý dĩ cho là ngọc bội
                               Cỡi diều giấy đi khắp nơi nơi
                               Mã Viện , Cao Biền thông minh hả ?
                               Có ngu mới tin chuyện vẽ vời

                               Mả cha mi táng đâu không biết
                               Mà cháu con tru di ba đời
                               Vợ Tần Cối đánh rắm trời ghét
                               Mà lấy chồng tể tướng dễ thôi

                               Na Tra lóc thịt ôi ghê quá
                               Mà bề trên ăn uống như chơi
                               Ôi ôi thôi chả thèm nói nữa
                               Chuyện nhà mi nói lắm phì lời

                                                              C.D.M.        

   1 -  Quạt Ba Tiêu ( lá chuối ) quạt tắt hỏa diệm sơn !
   2 -  Nam phương thảo mộc trạng
   3 -  Thuyết dị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét