Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

VÈ ÔNG KHỔNG

                                     Ngàn năm ông Khổng quá già
                            Làm sao lên NET để mà dậy nhau
                                     Bấy lâu ông bận đi đâu
                            Để cho lũ nhỏ tố nhàu dân ông
                                     Từ ngày gã Mao Trạch Đông
                            Giết dân hàng triệu chẳng hòng nể kiêng
                                     Lấy hình ông diễu khắp miền
                            Gọi Ác Ma để xỏ xiên khinh thường
                                     Ngày nay giữa lúc nhiễu nhương
                            Lại dựng ông dậy lắm đường điểm tô
                                     Thật là một lũ côn đồ
                            Lưỡi không xương lại muốn lừa người ngây
                                     Khác nào chửi Mao của bay (?)
                            Mượn hình ông Khổng trưng bày thế gian
                                     Chiêu bài nghe có vẻ hiền
                            Âm mưu sâu hiểm đi liền Sô Vanh
                                     Ông Khổng biết được thất kinh
                            Chơi không lại lũ âm binh kéo về
                                     " THÁNH NHÂN " không lẽ chửi thề

                                                                C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét