Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

TIẾNG HÁT ẢO NGOÀI KHUNG TRỜI ẢO

                              Em ngồi sau khung cửa
                              Em nghĩ tới ta chăng
                              Ta ngồi sau khung cửa
                              Lắng nghe gió ghẹo chị Hằng

                              Hai khung cửa sổ không bao giờ gần nhau
                              Cách nhau ngàn giọt sương rơi
                              Cách nhau ngàn lớp mây trời
                              Lá rơi và nước mắt rơi

                              Những khung trời ảo
                              Dù ở dưới trần
                              Hay trên sông Ngân
                              Chẳng bao giờ vẽ nổi
                              Chẳng bao giờ với tới

                              Tiếng hát bay xa và bay xa
                              Tiếng em mơ hồ và tiếng ta loãng xa
                              Gọi hoài không thẩm thấu
                              Giữa trời mây bao la

                              Xin khung trời hẹp lại
                              Ông trời bán đứng ta
                              Gọi hoài không tiếng đáp
                              Dường như ta gọi ta

                                                             C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét