Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

HỌC NGU

                                     Nay đang lúc sặc mùi chinh chiến
                                     Hãy bình tâm suy nghĩ họa Tần
                                     Lỗ trọng Liên một lòng du thuyết
                                     Khuyên người giữ chí chớ phân tâm

                                     Giận kẻ hung hăng và khát máu
                                     Thàng Mao hò hét dọa năm châu
                                     Mi muốn chém voi mà khởi sự
                                     Tài chẳng nên thân khéo mẽ mầu

                                     Thế giới nay nào như voi chết
                                     Nằm im cho lũ quỷ phân thây
                                     Một bầy cuồng vọng luôn khát máu
                                     Mất hết lương tri chỉ họp bầy

                                     Tây Tạng ăn ngon đừng đắc chí
                                     Lòng người không phục sẽ lìa thôi
                                     Những chuyện phương Nam còn lưu đó
                                     Mười thằng đi chẳng thấy tăm hơi

                                                                         C.D.M.  

                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét