Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

HỢP ĐỒNG THẾ KỶ

                                Tập thể vua Hùng ngồi nhậu
                                Rao bán cả ngàn Mỵ Nương
                                Tư Sản mới lên hai trự
                                Cũng đều là bực giói giang
                                Ngoéo tay làm một phi vụ
                                Nước dâng phá hoại xóm làng

                                Sơn tinh sả nước trên xuống
                                Thủy tinh dâng nước dưới lên
                                Theo lệnh hai chàng rể quý
                                Sấm đùng chớp giật liên miên

                                Các nàng Mỵ Nương sợ quá
                                Lang thang chạy lạc khắp miền
                                Cuối cùng đều chạy vô rọ
                                Hai chàng tọa hưởng kỳ thiềng

                                Vơ hết cưới làm thê thiếp
                                Trúng quả sướng cười như điên
                                Ôi một hợp đồng thế kỷ
                                Ngàn năm bia miệng còn truyền

                                                               C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét