Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

BÓNG QUÊ

                          Mường tượng nhớ hoài bóng dáng quê
                          Mịt mù sương gió phủ đường về
                          Người đi đi biệt vào bão táp
                          Bởi những lời ru giục bến mê
                          Sông núi tan hoang đâu vết cũ
                          Hồn còn lơ lửng nẻo sơn khê
                          Vẳng nghe thiên cổ lời thơ nghẹn
                          Tủi hổ đời trai lỗi hẹn thề

                                                           C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét