Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

MẤT DẠY

                               Dứt cháo (1) ngồi suông lại hóa hay
                               Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
                               Chẳng cần học tập noi gương bác
                               Túy lý càn khôn mặc tỉnh say
                               Chen lấn mặc người kêu tiên tiến
                               Dạy thêm cũng kệ kẻ thời nay
                               Gặp tuồng bạn cũ toàn mất dạy
                               Một lũ vô lương (2) cũng tháo giầy (3)

                                                                    C.D.M.

     - Dứt cháo =  Giáo chức
     - Mất dạy thì đương nhiên không lãnh lương
     - Tháo giầy=  Thầy giáo
  - Ông Hà sĩ Phu có một vế đối rất hay :
                 Thầy giáo tháo giầy , tháo cả ủng , thủng cả áo , lấy giáo án dán áo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét