Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

MỘT MÙA ĐÔNG KHÁ LẠNH

                               MỘT MÙA ĐÔNG KHÁ LẠNH

                                 Tuyết rơi Sapa ngoài Bắc
                                 Hay tuyết rơi trong lòng ta
                                 Tuyết rơi trên ngàn trang sử
                                 Rơi trên trang giấy nhạt nhòa

                                 Bình luận xôn xao đủ chuyện
                                 Chẳng bằng áo ấm cho dân
                                 Khí đốt ầm ầm lên giá
                                 Sao ngồi nói chuyện lần khân

                                 Tử hình một kẻ làm kiểng
                                 Hay là tranh ăn vậy thôi
                                 Chú cháu không còn tình nghĩa  (1)
                                 Xưa nay chuyện đã thế rồi           

                                 Ủn ỉn là bọn khốn kiếp
                                 Giết người nào biết gớm tay
                                 Nước nào đồng văn đồng chủng  ?
                                 Chết cười gẫm chuyện xưa nay

                                                                         C.D.M.

   (1) -  Tên Ủn tử hình chú dượng của hắn .                                                                                                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét