Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

CUỘC CÁCH MẠNG HOA BÁN HẠ

                           Hoa lài ướp trà rất ngon
                           Hoa sen rủ người thanh nhã
                           Dân ta xưa vốn hiền lành
                           Chẳng tin vào điều phép lạ
                           Sỏi đá làm sao thành cơm
                           Phân người mặc cho lên giá

                           Dân ta quý sự cần cù
                           Trung thưc và lo trách nhiệm
                           Mặc kẻ bày trò đãi buôi
                           Kệ kẻ vẽ vời phù phiếm

                           Nói dại nếu mà bụng đau
                           Ra vườn tìm cây bán hạ
                           Hoa nó chẳng cho mùi thơm
                           Chữa bệnh tựa như phép lạ

                           Lũ kia nói chuyện dối người
                           Cách mạng đổi đời như chơi
                           Nói chuyện thơm tho trên trời
                           Thực tế xì ra khó ngửi
                           Cái đó mùi gì ?  Hỡi ôi

                           Hoa bán hạ có mùi gì ?
                           Xin hỏi các nhà hoa học      

                                                     C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét