Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

QUÁN PHÙ DU

                                Mời bạn ghé quán tôi chơi
                        PHÙ DU tên gọi quán đời thơ văn
                                Nick name là BIỂN DÂU XANH
                        Số nhà BA BẨY CHÍN rành dễ thương
                                Nằm ngay đầu xóm VÔ THƯỜNG
                        MAI ANH ĐÀO đặt tên đường dễ đi
                                Quanh co một giải xanh rì
                        Thanh u thoát tục một khi nhàn rồi
                                Chủ nhân mến khách xin mời

                                                           C.D.M.

    -  số nhà 379 : có nghĩa :  Ba chìm , bẩy nổi , chín lênh đênh
    -  đường MAI ANH ĐÀO  :  mai anh sẽ đào đường lên ... đặt ống nước ... !      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét