Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

GIÓ LẠNH VỀ

                          Đông về gió lạnh vượt ngàn khơi
                          Bạn hỏi thăm ta chuyện khóc cười
                          Thanh kíu bạn mình ta vẫn mạnh
                          Ném đi sầu muộn để đời tươi
                          Vần quê mượn đỡ vài câu sáo
                          Dệt mộng hoa hương gửi tới đời
                          Tình tự trào dâng càng thắm thiết
                          Quỳnh tương nhắp giọng chén đầy vơi

                                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét