Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

XUÂN CẢNH

                                                   dịch thơ Trần Nhân Tông

                                    CẢNH XUÂN

                     Ngàn liễu chiều rơi chim mách lẻo
                     Mây chiều thăm viếng tận hiên nhà
                     Khách chơi chẳng nói điều phàm tục
                     Lặng ngắm ngàn xanh ánh xế tà

                                                       C.D.M. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét