Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

NGÓNG QUÊ HƯƠNG

                           Mỗi lần thu tới lại thêm buồn
                           Mỗi năm quê mẹ mỗi buồn hơn
                           Mỗi đổi mỗi thay đều mỗi xấu
                           Đau lòng cay mắt lệ khô hờn

                           Thuyền đi lạc mãi mãi không về
                           Bèo tấp bờ đê sóng lạnh tê
                           Chim buồn đảo cánh sa bờ cát
                           Lão tiều bước mệt dưới hàng tre

                           Văn chương chi nữa toàn than vãn
                           Tiếng sáo bên trời não nhớ thương
                           Lão bệnh thơ ra như cạn mực
                           Bên trời nghẹn nghẹn ngóng quê hương

                                                            C.D.M. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét