Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

NÔ LỆ

                                Nô lệ là không quyết đời mình
                                Phụ theo người khác cách bất minh
                                Bắt khen nhắm mắt khen hết biết
                                Bắt chửi quai mồm chửi thất thanh
                                Bắt khóc méo mồm tuôn lệ suối
                                Bắt cười rổn rảng thiệt nhân tình
                                Vỗ tay , đấm ngực đều răm rắp
                                Bụng lép , chờ trên tới điểm danh

                                                                  C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét