Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

QUÊ NGOẠI

                          Nhớ ngoại về thăm nặng nhớ thương
                          Qua sông cách bến tới thôn làng
                          Đầu thôn mô đắp tre rào lại
                          Chẳng thấy câu hò , chỉ thở than

                          Tình người xa cách bởi rào gai
                          Sông nước đầy vơi , ngoại thở dài
                          Năm nay sao thấy làm ăn khó
                          Nhân tai theo bén gót thiên tai

                          Thưa ngoại : giữa đường con thấy ghê
                          Trôi sông xác chết cháy đen sì
                          Anh em giết lộn ... gì ... gì ... đấy
                          Sáng bạn chiều thù , nhanh quá đi

                          Cảnh buồn , người ác quyện thê lương
                          Ngẫm cảnh quê ta luống đoạn trường
                          Đồng ruộng úa vàng chiều hấp hối
                          Trâu già người mệt bước hoang mang

                         Tôi đứng nhìn quê quặn thắt đau
                         Gió chiều sẽ hỏi : cậu về đâu ?
                         Quê hương ra thế ! Sao hở ngoại ?
                         Con ngẩn ngơ nhìn , chẳng biết sao !

                                                           C.D.M.        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét