Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

BẠN VỀ SAU NÚI MÂY TRẮNG

                                              dịch Tống Biệt
                                                 của Vương Duy

                     Xuống ngựa cầm tay nâng ly rượu
                     Hỏi chàng hà cớ phải ra đi
                     Chàng rằng chẳng hợp chuyện đương thì
                     Thôi thì về quách phía sau núi
                     Đi luôn đây , hỏi làm chi nữa
                     Mây trắng dắt tay ta rong chơi

                                                       C.D.M.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét