Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

BIẾT RA SAO NGÀY SAU

                                                nhân đọc bài 10 năm ...
                                                             của Nguyên Nhung

                           Một năm còn thấy nó lê thê
                           Khắc khoải mười năm sợ chán chê
                           Hỏi ông trời khéo hay sắp đặt
                           Cuối nẻo có ai đợi tớ về ?

                           Chiêm bao mầu xám át mầu xanh
                           Mầu của cô đơn với thất tình ?
                           Trò thăm , bạn hỏi : Bi quan thế ?
                           Ta cũng ngu ngơ tự hỏi mình    

                           Mười năm mộng lớn bay đi biệt
                           Mộng nhỏ mộng vừa cũng sạch không
                           Xoa tay hết hử ?  - Ừ thì hết !
                           Nắng quái , chiều lên đẹp quá chừng !

                           Sau này ai hỏi tớ đi đâu
                           Chớp mắt , nhìn nghiêng chẳng thấy sau
                           Nhìn buổi thu tàn , đầu bạc trắng
                           Hình như tiếng gọi cuối trời sâu

                                                            C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét