Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

BANG BANG

                           Bang bang mi bắn ai đó
                           Là ông bà hay thầy cô
                           Có người ngã xuống rồi
                           Là thực hay giả
                           Bang bang
                           Mi bắn theo lệnh ai
                           Mà mi hăm hở thế
                           Người cũng đã chết rồi
                           Mi có hối hận không
                           Bang bang
                           Mi xây dựng cái gì
                           Mà tưởng tượng điên rồ
                           Mi mơ ước viển vông
                           Mà chạy theo không chán
                           Bang bang
                           Ôi sao đời lắm nỗi
                           Đúc súng hay trồng người
                           Phát triển hay khát máu
                           Mà chơi trò hiểm nguy
                           Rồi lại còn ngụy ngữ
                           Lại lẻo mép trơn tru
                           Cách mạng là thế ru
                           Như trò chơi con nít
                           Bang bang
                           Trúng đích hết cả rồi
                           Tan tành hết quá khứ
                           Mà chẳng thấy tương lai
                           Đường trượt dốc còn dài
                           Bang bang
                           Bang bang
                           Bắn về đâu mi hỡi

                                                      C.D.M.           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét