Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

TRÀ , RƯỢU VÀ EM

                           Trời cho có gì chơi nấy
                           Cứ chơi xả láng bên đời
                           Tội gì bầy trò dè xẻn
                           Ra đi không tiếc bạn ơi

                           Chén rượu câu thơ thích thú
                           Tách trà ấm bụng bên người
                           Đã đẹp nào cần mời mọc
                           Đã say cũng chẳng cần cười

                           Quên hết tuổi đời bạn nhỉ
                           Quên luôn gọt đẽo bài thơ
                           Trà bay bên người thơm quá
                           Rượu nồng dỗ giấc vi vu

                                                         C.D.M.

 
                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét