Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

AI BẢO EM LÀ .....

                           Ai bảo em vừa mắt anh
                           Cho tim anh cuồng loạn
                           Ai bảo em hợp chuyện anh
                           Cho duyên ta luyến lưu 
                           Ai bảo em bén hơi anh
                           Cho hơi thở dồn dập
                           Cho chân tay luống cuống
                           Cho lời nói vấp váp
                           Rồi đêm về lịm si
                           Ai bảo em là giai nhân
                           Thoắt ẩn hiện như xa gần
                           Cho lời thơ bâng khuâng
                           Cho lòng cuộn lâng lâng  
                           Mộng tô hồng trời gần
                           Mộng tràn khắp trang thơ
                           Mộng tràn ngập muôn bờ
                           Ôm ấp mãi hình em 
                           Ai bảo em là thần tượng
                           Ai bảo em là Tiên Nga
                           Khoá  chặt bước chân anh
                           Thao túng tâm hồn anh
                           Nhấn chìm ánh mắt anh
                           Bỏ tù ngòi bút anh
                           Ai bảo em là nữ vương
                           Ôi ngai vàng muôn đời bền lâu

                                                    C.D.M.
                             
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét