Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

MƯỜI ĐIỀU VUI

                                 Vinh Khải Kỳ có ba điều vui  (1)
                                 Còn ta hơn hẳn , vượt ông thôi
                                 Sáng dậy ra sân coi cây cảnh
                                 Chiều về mở nhạc để bùi tai
                                 Chén rượu cuộc cờ vui bè bạn
                                 Vần thơ ngâm toáng để cười chơi
                                 Tuổi già ta chẳng nhìn gái đẹp
                                 Nịnh vợ chiều con cháu loi choi   
                                 Bi bô nhí nhảnh dễ thương quá
                                 Lẫm chẫm vô tư đẹp nhất đời
                                 Móm mém cười phì , ơ bà lão
                                 Hết chuyện bà đi diễu thằng tôi
                                 Nói thật tim tôi còn đập loạn
                                 Mỗi khi bà lại hắt xì hơi

                                                                   C.D.M.

  (1) - Ông Vinh Khải Kỳ cười vui suốt ngày .
          Hỏi sao được vậy
          Đáp : - Trời sinh muôn vật , ta được làm người
                   - Trời sinh đàn ông , đàn bà , ta được làm đàn ông
                   - Trời sinh người khoẻ người yếu , ta được khoẻ mạnh  .  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét