Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

TIẾNG THU

                                               dịch Thu Triêu Lãm Kính
                                                          của Tiết Tắc

                               Cành gẫy rơi khô khốc
                               Gió buồn xao xác Thu
                               Tóc tai thấy mà gớm
                               Hẻm núi ta buồn so

                                                       C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét