Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

HIỂU VŨ

                                                     dịch thơ Trương Lai

                                         MƯA SÁNG

                        Ngàn núi muôn sông dáng ảo mờ
                        Mưa dây dây cỏ mượt như tơ
                        Phải chim muốn cùng ta tâm sự
                        Cất tiếng buồn như tiếng vườn xưa

                                                        C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét