Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

QUA ĐỀN KIẾP BẠC

                        Trời Nam noi mãi chí Anh Hùng
                        Rạng rỡ ngàn năm núi tiếp sông
                        Quốc Tuấn phò vua qua Kiếp Bạc
                        Quân Nguyên chạy dạt đắm sông Hồng
                        Hiên ngang Quang Khải giành gươm giáo
                        Run sợ Thoát Hoan trốn ống đồng
                        Quân sĩ cha con cùng chí hướng
                        Ắt là đánh giặc phải thành công

                                                     C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét