Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

THƠ TA HAY HƠN HẲN THƠ GIẶC

                            Kẻ thù truyền kiếp dụ văn thơ
                            Ta chẳng mắc lừa chuyện bá vơ
                            Thơ đấng văn hào toàn thâm thuý
                            Thơ vua quan chẳng phải là thơ
                            Cha con Tào tặc thơ bành trướng
                            Thơ vịnh cánh bèo ám chỉ ta
                            Thơ thét trời Nam thơ thoái lỗ
                            Tuyên ngôn thời Lý vững sơn hà

                                                          C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét