Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

KHÓI SÓNG CHIỀU THU TRÊN HỒ

                                                   dịch Thu Nhật Hồ Thượng
                                                              của Tiết Oánh

                                 Chiều rơi hồ hiu hắt
                                 Khói sóng buồn lăn tăn
                                 Chuyện xưa nay nhiều ít
                                 Hỏi giòng nước lặng căm 

                                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét