Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

SƠN TRUNG VẤN ĐÁP

                                                     dịch thơ Lý Bạch

                                    NGOÀI NHÂN GIAN

                           Sao lại gửi mình vào núi xanh
                           Ta cười chẳng nói , tâm an nhiên
                           Hoa trôi nước chảy ngàn năm đó
                           Thoát tục ta ngồi ngoài nhân gian

                                                           C.D.M.
                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét