Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

TÔI XIN

                                 Tôi cúi đầu xin ông trời
                         Cho người dân mãi đời đời thương nhau
                                 Xin đừng ra dạ hiểm sâu
                         Đấu tố cha mẹ chặt đầu trẻ thơ
                                 Làm thơ xúi giục giết bừa
                         Để mau tăng thuế phụng thờ Xít Mao
                                 Bắt dân ăn độn ngô khoai
                         Sống không nổi , chạy ra ngoài biển sâu
                                 Năm năm khói xám một mầu
                         Để tang đất , dất mất đâu khôn tìm
                                 Nằm đêm nghe nhói con tim
                         Làm ăn chăm chỉ cầu xin yên lành

                                                             C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét