Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

KHÓC GIÓ THU

                                                      dịch bài  Nam Viên
                                                      của Thi Quỷ   Lý Hạ

                             Thức đêm gặm sách mải mê rồi
                             Trăng chếch ngoài hiên diễu cợt chơi
                             Thân phận bềnh bồng bên góc biển
                             Thơ nào buồn khóc gió thu rơi

                                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét