Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

VUI

                              Trăng đùa ta trăng lửng lơ
                        Xuyên cành lá trăng ỡm ờ vẩn vơ
                              Mây loang lổ , mây vật vờ
                        Ngồi suông ngắm một vành mờ cũng ... vui

                                                      C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét