Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

KHÔNG SỢ THẰNG CHỆT

                 Đất nước đẹp tươi quá xá trời
                 Chín rồng uốn khúc vẽ mầu tươi
                 Sông trước sông sau bồi cát đẹp
                 Đàn con no ấm khắp nơi nơi

                 Cao đầu ngẩng cổ vững non sông
                 Sắt đá một lòng nối tổ tông
                 Chẳng nhượng một ly bầy lang sói
                 Ngàn năm oanh liệt giống Tiên Rồng

                 Thằng chệt lăm le sang dòm ngó
                 Cho mày sính vính dưới tay ông
                 Sông Rừng chặn đánh vang trời đất
                 Chúng mãi kinh tâm tiếng trống đồng

                                                    C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét