Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

RA ĐI

                     Ra đi từ cõi vô cùng
                Lên đường từ nẻo mịt mùng cỏ hoa
                     Lẫn trong sương khói ta bà

                                          Đoàn Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét