Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

THƠ ĐƯỜNG THƠ CHỢ

                      Thơ xưa được tụng vượt thơ Đường
                      Nay khổ vì thơ quá nhiễu nhương
                      Dạng háng làm thơ la tuyệt cú
                      Vén đùi ngâm vịnh bảo văn chương
                      Mượn vần ngọng ngoẹo thơ con cóc
                      Ộp oạp mần văn hét ễnh ương
                      Ra ngõ gặp toàn thi với sĩ
                      Nhiều thằng xưng bá lại xưng vương

                                                   C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét