Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

một trang viết

                       đôi dòng lục bát ba câu
                 sao gom  hết được mối sầu nhân gian
                       sách xưa mối mọt nhấm vàng

                       rách nhàu giấy dó tan hoang
                 án thư nghiên bút miên man gió lùa
                       trời chờ phác thảo đêm mưa

                                               Đoàn Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét