Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

CHIẾT LIỄU

                   Nắng hạ đẹp buồn chiều rối bời
                   Cảnh sắc như nhường hẹn với ai
                   Chuông trống từ đâu còn vọng lại
                   Bây chừ ly biệt hỏi đèn thôi
                   Nhìn sông đứt ruột hừ trôi mãi
                   Ngoái lại cùng đau tơ liễu rơi
                   Xưa nay chiết liễu là đây nhỉ
                   Bên cầu chất hận đã bao người

                                            C.D.M.
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét