Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

LỠ NHÌN

                     Đẹp quá mê ly nửa nổi chìm
                     Nhìn hoài thi tứ vẫn nằm im
                     Muốn gần cho rõ , xa lấp ló
                     Làm bộ giả vờ ngắm cánh chim
                     Mặc kệ kẻ đi , người bẹo dạng
                     Ta buồn an ủi cái con tim
                     Quay đi thì tiếc , ngồi khan chịu
                     Cảnh tịnh an nhiên chắc khó tìm

                                               C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét