Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

ĐÊM TRẦM

                                    Ý thơ Lý Thương Ẩn

                Gặp nhau đã khó , ngại chia ly
                Gió Đông trù ẻo cánh hoa lìa
                Tơ nhả hết rồi thân còn lụy
                Mắt mờ lệ ứa nến tàn kia
                Tóc đã bạc còn soi gương nữa
                Trăng lạnh ngâm tràn đêm quá khuya
                Muốn tới thăm Tiên đường chẳng tới
                Chim xanh ướm hỏi dẫn đường đi

                                              C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét