Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

TỪNG GIỌT HOÀNG HÔN

                              Giọt gì tí tách trong tim
                       Hình như giọt đắng đi tìm tri âm
                              Bay lên khói thuốc bổng trầm
                       Chìm sâu đáy cốc rưng rưng chiều tàn
                              Quanh ta chỉ những hoàng hôn
                       Bước nhanh nắng quái qua hồn cà phê
                              Cỏ buồn thoi thóp ngoài đê
                       Nhấp môi lơ đãng nhìn về mây xa
                              Giọt buồn như sợi sương mù
                       Hương xưa quyện mãi bên bờ miệng ly
                              Người xưa đi mãi không về
                       Hoàng hôn trống trải cà phê nguội rồi

                                                       C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét