Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

BÚT CÙN

                             Bút cùn sắt thép hỡi người ơi
                             Nhưng bén tinh thần chẳng phải chơi
                             Phang hết người ngu khờ chui đất
                             Chém nhiều kẻ ác hiểm kêu trời
                             Tung hoành luận cổ như dầu cháy
                             Ngang dọc đàm kim tựa nước sôi
                             Thơ gửi đi rồi mong bạn họa
                             Cũng là góp chút sức già thôi

                                                         C.D.M.
               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét